top of page

ODSTRANJEVANJE ENTITET - ZUNANJIH ENERGETSKIH VPLIVOV

Da najprej pojasnimo, kaj predstavlja beseda entiteta in zunanji energetski vplivi. 

 

Za entiteto lahko rečemo, da je zavestna oseba brez fizičnega telesa, ki živi na drugih, nam nevidnih energijskih ravneh. Pod besedno zvezo zunanji energijski vplivi razumemo vse energijske oblike, ki vplivajo na našo avro, oziroma energijska telesa, pod kar spadajo tudi entitete. Za lažjo predstavo so spodaj predstavljeni prebivalci nam vidnih in nevidnih ravni. 

  

PREBIVALCI ASTRALNEGA SVETA 

 • ČLOVEŠKI 

  • Živi 

   • adept in njegovi učenci 

   • psihično razvita oseba, ki je ne vodi Mojster 

   • običajna oseba 

   • črni mag ali njegov učene​c

  • Mrtvi

   • Nirmanakaya 

   • učenec, ki čaka na inkarnacijo 

   • običajna oseba po smrti 

   • senca 

   • lupina 

   • oživljena lupina 

   • samomorilci in nenadno umrli 

   • vampirji in volkodlaki (teh je zelo malo in čedalje manj) 

   • človek v sivem svetu 

   • črni mag ali njegov učenec 

 • NEČLOVEŠKI 

  • elementalna esenca, ki pripada naši evoluciji 

  • astralna telesa živali 

  • naravni duhovi vseh vrst 

  • deve 

 • UMETNI 

  • nezavedno oblikovani elementali 

  • zavestno oblikovani elementali 

  • človeški umetni elemental 

  

Večina zdravilcev, šamanov škodljivim entitetam pravi »negativne energije« ali »izgubljeni delčki duše«. To pojmovanje tehnično gledano ni pravilno. Večina jim tako pravi zaradi neznanja, manjšina pa zato, da ne bi preplašili ljudi. Škodljive entitete so zavestna nefizična bitja. Če malce razčlenimo entitete, so v osnovi lahko človeku škodljive, prijazne, nevtralne, mešane ali pa delujejo v skladu s svojimi interesi. 

 

Tukaj se bomo posvetili bolj škodljivim entitetam ter razlogom, zakaj in kako nam škodujejo, saj pri dobrih/pozitivnih nimamo nič proti, če so prisotne in nam pomagajo. Entitete se med seboj razlikujejo po vrstah, obliki, velikosti, moči, lahko so zemeljskega ali zunajzemeljskega izvora. Entitete so lahko po velikosti v razponu od majhne žuželke, hrošča pa vse do velikanskih oblik, velikih tudi več kot 50 metrov. Nekatere so podobne živalim iz našega živalskega kraljestva, nekatere pa so čisto tujega videza. Škodljive entitete se v večini primerov prilepijo na izvor življenjske energije oz. na mesto, kjer je veliko te energije. Za njih je življenjska energija, kot je za ljudi hrana in pijača. To je v večini primerov področje glave, srca, trebuha, nog. Prilepijo se na tiste čakre oziroma energijske točke, ki so zelo vitalnega pomena za človeško telo. Nekatere škodljive entitete imajo zelo nizek IQ. Za njih so ljudje samo hrana. Nekatere škodljive entitete pa so zelo inteligentne, zvite, pretkane in točno vejo, kaj delajo, kar je po navadi dosti več kot samo črpanje življenjske energije. Te entitete spadajo med bolj problematične in pri njih odpove marsikateri zdravilec, šaman, eksorcist. Ta bitja so po navadi zelo močna, tukaj so že zelo dolgo časa, njihov izvor sega v starodavne čase in se jih danes povečini imenuje demoni, džini, šejtani ipd. 

 

Razvite škodljive entitete na ljudeh pritisnejo na negativna čustva, občutke, odvračanje od svetlobe, eskalirajo naše nerazrešene destruktivne vzorce in prepričanja, ki jih nosimo v sebi.  

 

Če takšna oseba išče pomoč druge osebe (zdravilca), ki ima res moč in znanje, da jih odstrani, bodo entitete naredile vse, da si prva oseba premisli in ne pride do zdravilca. 

 

Nekatere škodljive entitete bodo poskušale uničiti specifične dele vašega življenja, kot so partnerski odnosi, družinsko življenje, odnosi z drugimi ljudmi, psihofizično zdravje ipd. Entitete lahko naredijo ljudi jezne, nasilne, lahko popolnoma spremenijo karakter v negativno stran. V najslabših možnih scenarijih lahko nato v črni kroniki preberemo: iz neznanega razloga je zabodel ženo, iz neznanega razloga je ustrelil pet ljudi ipd. 

 

Skoraj vse škodljive entitete se hranijo z življenjsko energijo. Oseba, ki ima veliko škodljivih entitet ali nekaj velikih, bo posledično imela malo energije (prana, chi, ki). Entitete lahko povzročajo fizične težave in bolečine na področju, kjer so prilepljene. Pri najslabših možnih scenarijih lahko povzročijo odpoved notranjih ali zunanjih organov in tudi smrt. 

 

Osebe z močno voljo, osebnostjo in duhovno povezanostjo s svojo dušo ne pridejo tako zlahka pod njihov vpliv. Take ljudi lahko samo za nekaj časa malo vrže iz ravnotežja, vendar se hitro vrnejo v prvotni položaj. Ljudje s šibko voljo, ki so že po naravi jezni, nasilni, pod vplivom alkohola ali droge, pa imajo zelo povečane možnosti, da padejo pod njihov vpliv. In taki so tudi najbolj na udaru. 

  

KAKO ENTITETE PRIDEJO V NAŠE ENERGETSKO POLJE? 

 • Luknja v avri. Problematične znajo biti raznorazne operacije, s katerimi se posega v fizično telo, ker se pri tem poškodujejo tudi subtilne plasti avre. Druga stvar so raznorazne anestezije, pri katerih se lahko izgubi zavest in entiteta lahko pride v fizično telo. Bolnišnice spadajo med najhujše prostore za ljudi z luknjami v avri, ker se tam nahaja zelo veliko entitet. Problematična mesta so lahko tudi klavnice, mesnice, diskoteke, lokali ipd. 

 • Alkohol, droge, čudne umetne substance tudi povzročajo luknje v avri. Avra je v takih primerih videti kot švicarski sir. In če malo karikiram, taki ljudje imajo lahko na sebi več entitet, kot ima pes na sebi bolh. Občasno pitje ali drogiranje z lažjimi drogami ni tako problematično in ne povzroča takih težav. 

 • Seks, pornografija. 

 • Stiki z drugimi ljudmi, med množico. V množici ljudi lahko entitete dobesedno skočijo z ene osebe na drugo. Če se vam je kdaj zgodilo, da ste domov prišli bolj izčrpani kot po navadi, če se je pojavil glavobol, vse to brez vidnih vzrokov, potem gre po vsej verjetnosti za kakšno škodljivo entiteto. Entitete si po navadi med množico izbirajo najbolj šibke in ranljive osebe. 

 • Skupinska zdravljenja, terapije, seanse, meditacije. Če oseba, ki vodi procese skupinskega zdravljenja, ni na dovolj visokem duhovnem nivoju ali če nima ustreznega znanja, lahko škodljiva nefizična bitja preidejo z ene osebe na drugo. Pri skupinskih zdravljenjih se avra udeležencev bolj odpre kot po navadi, zato lahko ena oseba s skupinskega zdravljenja pride domov boljšega počutja, druga oseba pa v še slabšem psihofizičnemu stanju, kot je tja šla. 

 • Črna magija. Tukaj se škodljive entitete in temačna bitja namerno spravijo na določeno osebo ali skupino ljudi. Lahko so poslani od kakšne druge osebe, črnega maga ali njegovih pomočnikov, višjega ali močnejšega bitja. Take entitete so bolj vztrajne, trmaste, nepopustljive. Na osebo udarjajo toliko časa, dokler ji ne začnejo povzročati lukenj v avri, ji škodovati. Če pa je oseba energetsko preveč močna za njih, se lahko opečejo, po določenem času odnehajo in celo terjajo plačilo od tistega, ki jih je poslal. 

 • Demoni (šejtani, hudiči), povezani s črno magijo, so najbolj problematični, delajo največ škode, zelo težko se jih odstrani, pred njimi niso varni niti zdravilci, duhovniki. 

 • Oseba, ki se ukvarja z odstranjevanjem entitet, mora biti duhovno zelo razvita oseba. Izpolnjevati mora kriterije, ki veljajo za belega maga. 

  

KAKO PREPOZNAMO VPLIV ŠKODLJIVIH ENTITET? 

Čisto na koncu tega zapisa boste našli možne znake, ki se lahko pojavijo ob prisotnosti škodljivih entitet. 

Pri ugotavljanju, ali imamo na naše energijsko telo prilepljeno škodljivo entiteto, moramo biti previdni in ne smemo delati hitrih zaključkov. Treba je namreč razlikovati med energijskim napadom entitete in lastnimi negativnimi mislimi, podzavestnimi destruktivnimi vzorci/prepričanji in negativnimi podzavestnimi programi. Prav tako je treba ločiti tudi misli, miselne tvorbe, ki se lahko obnašajo kot nekakšna bitja, lahko so ustvarjena namensko ali nenamensko od elementalov, astralnih bitij, implantantov. Proti lastnim podzavestnim saboterjem ne pomaga nobena zaščita in odstranjevanje negativne energije razen naša lastna, ali pa če nam jo naredi nekdo, ki je dobesedno živeči »Buda« ali »Jezus«, razsvetljeni človek.  

 

Poleg tega moramo pri preverjanju vplivov škodljivih entitet ločiti tudi, ali smo to nekje prevzeli oziroma nam je nekdo to namensko poslal ali pa gre za entitete, s katerimi imamo neporavnano karmo, dogovore, obljube iz sedanjega ali prejšnjih življenj. Poleg entitet obstaja tudi možnost, da nam podobne težave povzroča umrla duša, ki ne more oditi, je vezana na prostor, predmet, ali bitja z drugih planetov, ki nimajo fizičnega telesa in samo malo raziskujejo naš svet. 

 

Ker večina ljudi o tem ne ve skoraj ničesar, ravno tako pa tudi ne večina tistih, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem entitet, urokov, črne magije, se velikokrat zgodi, da vse možne energetske vplive vržejo v en koš. Razlika je zelo pomembna, da lahko vemo, kako se s tem soočiti, saj vsak energetski vpliv zahteva specifičen pristop. 

  

KAKO DELUJEJO ŠKODLJIVI ENERGIJSKI VPLIVI – ČRNA MAGIJA 

 

Škodljivi energijski vplivi delujejo po čisto enakih zakonitostih kot sevanje, prepuščanje, pretakanje avre oz. biopolja. Bolj kot je človek zavesten, več kot ima ozaveščenih »škodljivih/destruktivnih« podzavestnih vzorcev in programov, manj na njega vplivajo slabe stvari, miselnost in čustva drugih živih bitij. Tako se tudi določene energijske manipulacije dobesedno odbijajo od njega. Takšni ljudje imajo višjo vibracijo svoje avre in odbijajo oz. ne prepuščajo slabih stvari, ki imajo nižjo vibracijo. Če pa imajo ljudje kje v podzavesti kakšen strah, dvom ali kakršenkoli podoben vzorec, so lahko bolj dovzetni za te vplive. Vsak posameznik je za negativne vplive dovzeten toliko, kolikor ima močne podzavestne saboterje. 

  

Odstranitev škodljivih energij/entitet je navadno prva stvar, ki jo naredimo pri osebi, ki pride na terapijo. Brez tega je ozdravitev le začasna ali pa je zaradi energijske blokade, ki jo ta bitja povzročajo, zelo težko prodreti v človekov energijski sistem in urejati energijske pretoke. Pogosto že samo odstranjevanje škodljivih entitet pripelje do ozdravitve na energijski ravni. Ozdravitev na telesni ravni pa je odvisna še od drugih dejavnikov. Med drugim tudi od tega, kako dolgo so bila ta bitja prisesana na osebo in od tega, ali smo odkrili in odpravili vzroke, ki oslabijo zaščito v avri, da ta bitja lahko sploh vdrejo v energijski sistem. 

 

Za konec bomo navedli še nekatere možne simptome, ki so lahko posledica delovanja negativnih/škodljivih entitet: 

Zavedati se moramo, da so to možni simptomi, je pa lahko vzrok tudi čisto drugje na fizični ravni: 

 • občutek, da se vas ljudje izogibajo 

 • neprestani konflikti, prepiri, spori, ki nastanejo brez vidnega vzroka 

 • nerazumljivo sovraštvo ali povečan odpor do bližnjih in okolice 

 • vaši dobri nameni so napačno razumljeni ali interpretirani s strani drugih ljudi 

 • prepiranje s partnerjem, otroki 

 • vaše delo ali kariera trpijo 

 • ni finančnih prihodkov ali pa so zelo majhni, ni finančnega upanja 

 • sorodniki ali sodelavci vam ne verjamejo ali ne zaupajo 

 • moteno, prekinjeno spanje 

 • nenadno prebujanje s strahom ali mrzlim znojem 

 • nočne more 

 • občutek davljenja v polsnu 

 • nezavedno vstajanje, mrmranje, jokanje, kričanje v snu 

 • občutek, da nekatere misli niso vaše 

 • občutek kraje energije med spanjem 

 • nespečnost 

 • utrujenost, čeprav se veliko spi 

 • sanje o vodi, zadušitvi, padanje z višine, nečistih prostorih (kopalnice) 

 • sanje o kačah, mačkah, škorpijonih, pajkih, pokopališčih, krematorijih, truplih, grozljivih ljudeh, demonih, vampirjih, volkodlakih, grozljivih bitjih (take sanje lahko nakazujejo tudi na soočanje s temnim delom človekove lastne podzavesti in nimajo kaj dosti skupnega s črno magijo) 

 • v sanjah vidite mrtve ljudi ali pa sanjate, kako vas ubijejo 

 • pogosti glavoboli, migrene 

 • kronična utrujenost, slabost 

 • nenaden začetek apatije ali nezanimanja za stvari v življenju 

 • nihanje razpoloženja, neracionalna jeza, draženje, strah, histerija, drugo nenormalno vedenje 

 • suha usta ponoči, povečana žeja, ekstremna lakota, ni apetita 

 • ekstremna lakota v primeru, če entitete prevzamejo vaše telo 

 • nepojasnjeno pridobivanje telesne teže ali hujšanje 

 • nenadna mrzlica, kurja polt 

 • pred sabo vidite črne pike ali like različnih geometrijskih oblik 

 • želodec se napihne, podobno kot se pri nosečnici razširi trebuh 

 • vaša polt potemni, kot da bi šlo za zastrupitev krvi 

 • ko se zbudite ali ste budni, pred očmi vidite temen ali siv dim 

 • pekoča bolečina, kot če bi vas nekdo zbodel z iglami ali bucikami 

 • srbenje, gorenje ali občutek, kot da celo vaš telo gori 

 • vidite sence, temne obrise ali pa imate občutek, da je nekdo za vami, slišite glasove 

 • povečanje paranormalnih aktivnosti okoli vas 

 • pogoste nesreče 

 • seksualne sanje, izliv sperme pri moških 

 • pretirano zanimanje za seks ali obsedenost s seksom 

 • posilstvo v sanjah s strani duhov, katerih posledica je resnični orgazem 

 • padec libida, ni erekcije 

 • nepojasnjene modrice okoli stegen, genitalij, rok in drugih delov telesa 

 • izpuščaji, draženje na področju genitalij 

 • prenehanje menstruacije, neredna menstruacija, boleča menstruacija, temna kri pri menstruaciji 

 • hormonske motnje 

 • hitro staranje 

 • hitro sivenje las, ki lahko vodi do plešavosti 

 • prekomerno uživanje alkohola, cigaret in drugih umetnih substanc 

 • samomorilne misli ali poskusi samomora 

 • ekstremni strahovi 

 • depresija 

 • anksioznost (tesnoba) 

 • shizofrenija 

 • bipolarne motnje 

 • blokada mišljenja, pozabljivost, zmedenost, paranoje, prividi 

 • napetost, zategnjenost, skrčenost mišic, krči na različnih delih telesa 

 • bolečine v določenih delih telesa brez vidnih fizičnih vzrokov, kot da bi nekdo v notranjosti nekaj trgal, zvijal, vrtal 

 • različne vrste raka, neozdravljivih bolezni, katerih vzrokov uradna medicina ne zna pojasniti 

 • stiskanje na področju srca, neredno bitje srca brez telesnega napora, problemi s srcem, srčni zastoj (infarkt), smrt 

bottom of page